صفحه اصلی /گالری محصولات/محصولات خانگی/ میز و صندلی

در طراحی محصولات تولیدی توسط شرکت طلوع پلاستیک علاوه بر کیفت بالای مواد مصرف شده جهت ساخت سعی شده است از کلیه سلایق مصرف کننده گان استفاده شود.

انواع میز و صندلی در رنگها و طرحهای مختلف

 • صندلی دسته دار پشت بلند

  صندلی دسته دار پشت بلند

  کد : 1031

 • صندلی دسته دار

  صندلی دسته دار

  کد : 1032

 • صندلی دسته دار

  صندلی دسته دار

  کد : 1032

 • صندلی دسته دار

  صندلی دسته دار

  کد : 1032

 • صندلی دسته دار

  صندلی دسته دار

  کد : 1032

 • صندلی دسته دار

  صندلی دسته دار

  کد : 1032

 • صندلی دسته دار

  صندلی دسته دار

  کد : 1032
 • صندلی بدون دسته

  صندلی بدون دسته

  کد : 1033

 • صندلی بدون دسته

  صندلی بدون دسته

  کد : 1033

 • صندلی بدون دسته

  صندلی بدون دسته

  کد : 1033

 • صندلی بدون دسته

  صندلی بدون دسته

  کد : 1033

 • صندلی بدون دسته

  صندلی بدون دسته

  کد : 1033
 • صندلی پایه فلزی

  صندلی پایه فلزی

  کد : 1034

 • صندلی نوجوان تاشو

  صندلی نوجوان تاشو

  کد : 1116

 • صندلی بزرگ تاشو

  صندلی بزرگ تاشو

  کد : 1117
 • صندلی کودک میکی موس

  صندلی کودک میکی موس

  کد : 1035

 • صندلی کودک دسته دار تاشو پایه فلزی

  صندلی کودک دسته دار تاشو پایه فلزی

  کد : 1118

 • صندلی کودک بدون دسته تاشو پایه فلزی

  صندلی کودک بدون دسته تاشو پایه فلزی

  کد : 1119

 • صندلی کودک تاشو

  صندلی کودک تاشو

  کد : 1115
 • میز مستطیل 80*130 دو طبقه

  میز مستطیل 80*130 دو طبقه

  کد : 1039

 • میز مستطیل 70*110 دو طبقه

  میز مستطیل 70*110 دو طبقه

  کد : 1040

 • میز گرد 90 دو طبقه

  میز گرد 90 دو طبقه

  کد : 1042

 • میز مربع 80*80 دو طبقه

  میز مربع 80*80 دو طبقه

  کد : 1043

 • میز بیضی 70*115 دو طبقه

  میز بیضی 70*115 دو طبقه

  کد : 1041
 • میز گرد 90

  میز گرد 90

  کد : 1045

 • میز مربع 80*80

  میز مربع 80*80

  کد : 1046
 • میز تاشو ABS

  میز تاشو ABS

  کد : 1044

 • میز گرد تاشو کودک پایه فلزی

  میز گرد تاشو کودک پایه فلزی

  کد : 1120

 • میز مربع تاشو کودک پایه فلزی

  میز مربع تاشو کودک پایه فلزی

  کد : 1121

 • میز مربع تاشو پایه فلزی

  میز مربع تاشو پایه فلزی

  کد : 1122

 • میز گرد تاشو پایه فلزی

  میز گرد تاشو پایه فلزی

  کد : 1123